Miesięczne archiwum: grudzień 2020

Czynniki kształtujące Szwajcarię

W jaki sposób Szwajcaria pozostaje nadal państwem neutralnym? Jaki wpływ ma na to polityka prowadzona przez SVP?

Na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź w artykule „SVP: Protestancka etyka pracy i katolicka zasada subsydiarności jako czynniki kształtujące Szwajcarię”, którego autorem jest Mark R. Royce.

Autor przygląda się w nim bliżej działaniom oraz programowi  Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP), która miała największą liczbę mandatów w parlamencie w latach 2015-2019.

Na wstępie przedstawia nam ustrój polityczny tego fascynującego demokratycznego państwa oraz wyjaśnia, dlaczego Szwajcaria nie ma jednego prezydenta ani premiera.

W dalszej części artykułu Mark R. Royce zwraca naszą uwagę na zasady ideologiczne Szwajcarskiej Partii Ludowej oraz wyjaśnia jaki wpływ na neutralność państwa oraz niechęć do przystępowania do międzynarodowych organizacji  ma obowiązująca demokracja bezpośrednia.

Ważne miejsce w programie SVP znajduje kwestia ochrony krajowej wolnej przedsiębiorczości. W Szwajcarii obowiązują liczne praktyki merkantylistyczne, które nie są powszechnie stosowane. Jednocześnie partia rządząca sprzeciwia się wszelkim podwyżkom jakichkolwiek podatków oraz przekonuje, że państwowe media również powinny uczestniczyć w wolnorynkowej konkurencji.

W artykule poruszona jest również kwestia imigrantów, którzy stanowią znaczną cześć mieszkańców tego kraju. Autor przedstawia jakie wymagania powinna im stawiać Szwajcaria oraz co może zrobić, aby utrzymać obecny wysoki poziom życia obywateli.

Ważnym czynnikiem, który wpływa na kulturę oraz politykę, jest światopogląd oraz podstawowe wartości wiary chrześcijańskiej. SVP podkreśla jej wagę akcentując szczególnie katolicką zasadę subsydialności oraz protestancką etykę pracy, które w znaczącym stopniu ukształtowały obecne społeczeństwo Szwajcarii.

Choć polityka Szwajcarii rzadko zwraca uwagę świata, to jednak inne kraje powinny czerpać inspiracje z państwa, w którym jest tak wiele osób mających zdecydowane zasady i poglądy.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu dostępnego tutaj:

Dlaczego demokracja bezpośrednia/oddolna?

Oto jak w 5 punktach prof. Matyja podaje najważniejsze cechy takiego modelu demokracji, które decydują o tym, że żadna inna forma ustroju demokratycznego nie jest w stanie dotrzymać jej kroku: 

  1. Możliwości udziału w życiu politycznym i procesie decyzyjnym obywateli są szerokie, zinstytucjonalizowane i zagwarantowane prawnie.
  2. Zakres negocjowanych tematów w procesie politycznym przesuwa się na korzyść obywateli. Władze otrzymują informacje zwrotne od wyborców, które muszą respektować.
  3. Decyzje polityczne w referendach są bardziej akceptowalne niż decyzje parlamentu – są one bowiem filtrowane przez całe społeczeństwo obywatelskie przy urnie.
  4. Obywatele są stale zaangażowani w debatę polityczną na zasadzie „nic o nas bez nas”.
  5. Oprócz funkcji decyzyjnej, obywatele przejmują pośrednio funkcję kontrolną nad organami państwowymi. Podsumowując, należy stwierdzić, że społeczenstwo obywatelskie w ramach demokracji oddolnej przejmuje po prostu należną mu funkcję suwerena.