Dlaczego demokracja bezpośrednia/oddolna?

Oto jak w 5 punktach prof. Matyja podaje najważniejsze cechy takiego modelu demokracji, które decydują o tym, że żadna inna forma ustroju demokratycznego nie jest w stanie dotrzymać jej kroku: 

  1. Możliwości udziału w życiu politycznym i procesie decyzyjnym obywateli są szerokie, zinstytucjonalizowane i zagwarantowane prawnie.
  2. Zakres negocjowanych tematów w procesie politycznym przesuwa się na korzyść obywateli. Władze otrzymują informacje zwrotne od wyborców, które muszą respektować.
  3. Decyzje polityczne w referendach są bardziej akceptowalne niż decyzje parlamentu – są one bowiem filtrowane przez całe społeczeństwo obywatelskie przy urnie.
  4. Obywatele są stale zaangażowani w debatę polityczną na zasadzie „nic o nas bez nas”.
  5. Oprócz funkcji decyzyjnej, obywatele przejmują pośrednio funkcję kontrolną nad organami państwowymi. Podsumowując, należy stwierdzić, że społeczenstwo obywatelskie w ramach demokracji oddolnej przejmuje po prostu należną mu funkcję suwerena.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *