Koronawirus. Polska wprowadzi paszporty szczepień? Minister zapowiada

Zobacz artykuł

Autor komentarza MP

Minister Konrad Szymański zapowiedział, że „Polska zdecydowanie popiera” wprowadzenie paszportu szczepień. Taka wypowiedź to naszym zdaniem wyraz głębokiej arogancji.

Pan minister nie jest „Polską”, zgodnie z Art. 4 obowiązującej Konstytucji, władza należy do Narodu.

Takie nastawienie Pana Szymańskiego doskonale obrazuje jednak problem z jakim mamy do czynienia jeśli chodzi o demokrację w naszym kraju. Rządzący traktują Polskę, jako swój prywatny folwark, a obywatele nie mają nad ich poczynaniami dostatecznej kontroli. Już od roku rząd Prawa i Sprawiedliwości ogranicza życie społeczne i gospodarcze w kraju za pomocą rozporządzeń pomimo, że nie ma prawa tego robić i powtarzają to pisowi wszyscy, potwierdzają to wyroki sądów w sprawach „maseczkowych”.

Przykładów tzw. „pisowskiej szkoły prawa” jest oczywiście więcej (ułaskawienie bez wyroku, manipulacje przy Trybunale Konstytucyjnym, manipulacje przy przepisach o KRS i Sądzie Najwyższym, nowe podatki wprowadzane jako „opłaty” i wiele innych), my jednak skupmy się w tym miejscu na paszportach szczepień. Ruch WIR zwraca uwagę na artykuł 32 obowiązującej Konstytucji:

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Wprowadzenie paszportu szczepień doprowadzi do tego, że tylko osoby, które się zaszczepiły uzyskają określone prawa, jak na przykład prawo do przekraczania granicy. Jakże pogodzić paszport szczepień z zakazem dyskryminacji, który gwarantuje nam Konstytucja RP? Nie da się. W żaden sposób.

Ruch WIR zmierza do tego, aby przywrócić kontrolę obywatelom. Poprzez wprowadzenie weta obywatelskiego, można byłoby na przykład zablokować wprowadzenie paszportów szczepień w Polsce, w momencie gdy już pojawi się odpowiednia ustawa… a przepraszamy rozporządzenie, które będzie tego dotyczyć.

Odzyskajmy kontrolę nad naszym krajem dzięki WIR!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *