Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Przymus szczepień w Wałbrzychu NIEWAŻNY!

Żródło: wałbrzych24.com

Wojewoda Dolnośląski unieważnił uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha o obowiązkowych szczepieniach dla mieszkańców i osób pracujących w Wałbrzychu. Służby prawne wojewody stwierdziły, że proponowane zapisy są sprzeczne z konstytucją i nie mogą być wdrożone w życie. Więcej dowiesz się tutaj

Ważne, że Wojewoda wykazał kompletną ignorancję radnych i co w przyszłości może spowoduje, że będziemy bardziej się zastanawiać, kogo na te funkcje wybieramy, bo nie każdy się po prostu do tego nadaje.

Warto może zastanowić się, co by było, gdyby w naszym systemie prawnym funkcjonował WIR. Zakładając, że ludzie nie odrzuciliby lockdownów poprzez referendum ogólnokrajowe, Obywatele Wałbrzycha mogliby zastosować weto uchwały na poziomie gminy a następnie odrzucić ją w referendum lokalnym.

Wniosek w sprawie referendum w Karpaczu odrzucony przez Radnych!

37 sesja Rady Miejskiej w Karpaczu

Polecamy każdemu z Państwa powyższy film z obrad Rady Miasta Karpacz. Jest tu pokazane jasno i klarownie dlaczego WIR jest niezbędny a nasze postulaty mają słuszność. Radni odrzucili wniosek Mieszkańców Karpacza o przeprowadzenie referendum lokalnego, lekceważąc całkowicie wolę swoich Wyborców. Odrzucili je ponieważ zgodnie z obecnym stanem prawnym mogą to zrobić. A wystarczyłoby pozbawić radnych takiej możliwości. Wtedy, zgodnie z art 7 Konstytucji wniosek obywateli o referendum nie mógłby być zablokowany. Odzyskajmy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość dzięki WIR.

Koronawirus. Polska wprowadzi paszporty szczepień? Minister zapowiada

Zobacz artykuł

Autor komentarza MP

Minister Konrad Szymański zapowiedział, że „Polska zdecydowanie popiera” wprowadzenie paszportu szczepień. Taka wypowiedź to naszym zdaniem wyraz głębokiej arogancji.

Pan minister nie jest „Polską”, zgodnie z Art. 4 obowiązującej Konstytucji, władza należy do Narodu.

Takie nastawienie Pana Szymańskiego doskonale obrazuje jednak problem z jakim mamy do czynienia jeśli chodzi o demokrację w naszym kraju. Rządzący traktują Polskę, jako swój prywatny folwark, a obywatele nie mają nad ich poczynaniami dostatecznej kontroli. Już od roku rząd Prawa i Sprawiedliwości ogranicza życie społeczne i gospodarcze w kraju za pomocą rozporządzeń pomimo, że nie ma prawa tego robić i powtarzają to pisowi wszyscy, potwierdzają to wyroki sądów w sprawach „maseczkowych”.

Przykładów tzw. „pisowskiej szkoły prawa” jest oczywiście więcej (ułaskawienie bez wyroku, manipulacje przy Trybunale Konstytucyjnym, manipulacje przy przepisach o KRS i Sądzie Najwyższym, nowe podatki wprowadzane jako „opłaty” i wiele innych), my jednak skupmy się w tym miejscu na paszportach szczepień. Ruch WIR zwraca uwagę na artykuł 32 obowiązującej Konstytucji:

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Wprowadzenie paszportu szczepień doprowadzi do tego, że tylko osoby, które się zaszczepiły uzyskają określone prawa, jak na przykład prawo do przekraczania granicy. Jakże pogodzić paszport szczepień z zakazem dyskryminacji, który gwarantuje nam Konstytucja RP? Nie da się. W żaden sposób.

Ruch WIR zmierza do tego, aby przywrócić kontrolę obywatelom. Poprzez wprowadzenie weta obywatelskiego, można byłoby na przykład zablokować wprowadzenie paszportów szczepień w Polsce, w momencie gdy już pojawi się odpowiednia ustawa… a przepraszamy rozporządzenie, które będzie tego dotyczyć.

Odzyskajmy kontrolę nad naszym krajem dzięki WIR!

Referendum w Karpaczu. Organizatorzy składają petycję

Źródło: money.pl – oprac. WZI |17.02.2021 11:37

Mieszkańcy Karpacza zebrali podpisy pod petycją o referendum w sprawie przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Zamierzają złożyć ją w czwartek.

“Czy zgadzasz się na respektowanie nakazów, zakazów i ograniczeń praw i wolności obywatelskich wprowadzonych wbrew ustawom i Konstytucji RP poprzez rozporządzenia Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii?”

– to pytanie, jakie ma być zawarte w referendum.

Mieszkańcom udało się zebrać 650 podpisów. W czwartek petycja ma zostać dostarczona do burmistrza Karpacza.

Jak podkreśla z kolei Wojciech Rynglewski, jeden z pomysłodawców referendum, akcja nie jest wymierzona w lokalne władze, ale w rząd i jest ona formą obywatelskiego nieposłuszeństwa.

– Chcemy zapytać, czy mieszkańcy zamierzają dostosowywać się do bezprawnych obostrzeń – mówi Ryngwelski. – Jeśli referendum uda się zorganizować i mieszkańcy powiedzą jasno, że zamierzają przestrzegać konstytucji, a nie przepisów wydanych z naruszeniem prawa, to będzie to dla nas sygnał, że stoimy po stronie praworządności.

Od petycji do organizacji referendum jeszcze daleka droga. Najpierw wniosek musi zostać przedstawiony na posiedzeniu rady miejskiej, a następnie przegłosowany.

Tymczasem przedsiębiorcy w Karpaczu wciąż mocno odczuwają skutki lockdownu.

Co prawda rząd poluzował część obostrzeń i zezwolił m.in. na otwarcie stoków narciarskich czy hoteli, ale lokale gastronomiczne wciąż mogą działać wyłącznie w formule na wynos.

Przedsiębiorcy w Karpaczu, nie czekając na zdjęcie lockdownu, już zaczęli otwierać swoje lokale, wbrew obostrzeniom.

– Nikt, kto przyjedzie do Karpacza, nie będzie spał pod mostem ani nie będzie głodny – mówi Ryngwelski. – Kontrole policji i sanepidu oczywiście są, ale służby stają na wysokości zadania i nie słyszałem o żadnym przypadku rażących naruszeń prawa przez funkcjonariuszy.

W Karpaczu będzie referendum.

Źródło: money.pl/gospodarka/ opracowała: Katarzyna Bartman – 05.01.2021 7:51

Turystyka. W Karpaczu będzie referendum. Mieszkańcy nie chcą sanitarnych ograniczeń.

Mieszkańcy Karpacza zbierają podpisy pod referendum. Dotyczy ono respektowania rządowych nakazów i zakazów związanych z koronawirusem. Domagają się od rządu poluzowania restrykcji i jasnej informacji, czy po 17 stycznia będą mogli otworzyć swoje obiekty.

Turystyka. W Karpaczu będzie referendum. Mieszkańcy nie chcą sanitarnych ograniczeń
Karpacz cierpi przez brak turystów (EASTNEWS, Rafal JABLONSKI)

Na pomysł zorganizowania referendum w sprawie reżimu sanitarnego wpadli mieszkańcy Karpacza. Do ich inicjatywy dołączył burmistrz miasta. Sprawę opisali dziennikarze Wyborcza.pl.

“Czy zgadzasz się na respektowanie nakazów, zakazów i ograniczeń praw i wolności obywatelskich wprowadzonych wbrew ustawom i Konstytucji RP poprzez rozporządzenia Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii?” – to jedno z pytań, jakie ma być zawarte w referendum.

Burmistrz miasta Radosław Jęcka przekonuje, że determinacja mieszkańców regionu, którzy utrzymują się głównie dzięki turystom, jest w tej chwili bardzo duża.

Referendum jest według niego formą protestu przeciwko m.in. sposobowi, w jaki rząd wdraża ograniczenia pandemiczne. Odbywa się to praktycznie z dnia na dzień, gdzie trudno mówić o jakimkolwiek planowaniu.

Jak podkreśla z kolei Wojciech Rynglewski, pełnomocnik referendum, akcja nie jest wymierzona w lokalne władze, ale w rząd i jest ona formą obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Przedsiębiorcy zebrali już ponad 500 wymaganych do referendum podpisów i nadal je zbierają.

Władze samorządowe solidaryzują się z przedsiębiorcami. Jak podkreślają, najgorsza jest dla wszystkich niepewność jutra.

– Oczekujemy, że do 17 stycznia rząd przedstawi harmonogram działań otwarcia turystki zimowej. Nasi przedsiębiorcy nadal nie wiedzą, czy naśnieżać stoki, czy nie. Inwestować dalej czy nie – mówił w Wyborczej.pl Roman Krupa, wójt Kościeliska.

Przedsiębiorcy i samorządowcy oczekują nie tylko korekt tarczy 6.0, która nie uwzględnia wielu działalności gospodarczych (m.in. pensjonatów, hoteli czy restauracji), ale również wyklucza pomoc dla właścicieli wyciągów – ci nie mogą wykazać strat w swoich przychodach za okres ubiegłorocznej wczesnej jesieni, gdyż wtedy ich obiekty były nieczynne.

Przedsiębiorcy z gmin górskich domagają się ponadto przedłużenia zwolnień ze składek ZUS od listopada do stycznia i rekompensat dla samorządów.

Te równie mocno jak firmy odczuły utratę wpływów m.in. z opłaty targowej.

Jak informowaliśmy w money.pl, strata ta ma być zrekompensowana przez rząd w wysokości dochodów z tej opłaty osiągniętych przez gminę w 2019 r.

Pieniądze będą wypłacane z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Według MRPiT łączny koszt rekompensaty wyniesie do 139 mln zł.

Przeczytaj artykuł o funkcjonowaniu referendów w Polsce.

Dlaczego demokracja bezpośrednia/oddolna?

Oto jak w 5 punktach prof. Matyja podaje najważniejsze cechy takiego modelu demokracji, które decydują o tym, że żadna inna forma ustroju demokratycznego nie jest w stanie dotrzymać jej kroku: 

  1. Możliwości udziału w życiu politycznym i procesie decyzyjnym obywateli są szerokie, zinstytucjonalizowane i zagwarantowane prawnie.
  2. Zakres negocjowanych tematów w procesie politycznym przesuwa się na korzyść obywateli. Władze otrzymują informacje zwrotne od wyborców, które muszą respektować.
  3. Decyzje polityczne w referendach są bardziej akceptowalne niż decyzje parlamentu – są one bowiem filtrowane przez całe społeczeństwo obywatelskie przy urnie.
  4. Obywatele są stale zaangażowani w debatę polityczną na zasadzie „nic o nas bez nas”.
  5. Oprócz funkcji decyzyjnej, obywatele przejmują pośrednio funkcję kontrolną nad organami państwowymi. Podsumowując, należy stwierdzić, że społeczenstwo obywatelskie w ramach demokracji oddolnej przejmuje po prostu należną mu funkcję suwerena.