Co to jest WIR

WIR, to skrót symbolizujący trzy polityczne narzędzia wzorowane na podobnym rozwiązaniu funkcjonującym od 170 lat w Szwajcarii, dające obywatelom możliwość bezpośredniego wpływania na stan państwa, kontroli władzy i wyrażania woli społeczeństwa na każdym szczeblu jej funkcjonowania.

Idea wprowadzenia do polskiej demokracji mechanizmów wzorowanych na demokracji szwajcarskiej, nie jest nowa i jednym z głównych jej propagatorów jest prof. Mirosław Matyja, wybitny znawca tego modelu demokracji.

Najważniejszym postulatem WIR jest wykorzystanie w praktyce zarządzania państwem odnowionej i wzmocnionej instytucji referendum. Decyzja podjęta przez większość głosujących w referendum jest bezwarunkowym poleceniem do wykonania przez władze tego szczebla, którego referendum dotyczy.

Dla wielu Polaków WIR stał się czymś więcej niż tylko proponowaną, zmianą w konstytucji pozwalającą kontrolować Obywatelom poczynania polityków i rządu.
Stał się symbolem prawidłowej relacji pomiędzy Obywatelami a państwem na każdym szczeblu administracji państwowej!

Dlaczego uważamy, że teraz jest najwyższy czas na podjęcie próby przeprowadzenia tych zmian? – Zachęcamy Cię do zobaczenia zakładki AKTUALNOŚCI.

Oto trzy elementy tworzące WIR:

W – WETO

Wyłączając Konstytucję, której weto nie dotyczy, to możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec dowolnego przepisu prawnego, lub jego części, na szczeblu lokalnym lub ogólnokrajowym. Jeżeli w ogłoszonym na ten temat Referendum Obywatele tak zdecydują, przepis zostaje bezwarunkowo uchylony.
Zobacz więcej na temat Weta:

I – INICJATYWA

Dzięki niej obywatele autentycznie współuczestniczą w kształtowaniu swojego państwa na poziomie lokalnym lub ogólnokrajowym poprzez możliwość zgłaszania projektów przepisów prawa z Konstytucją włącznie, w dowolnym zakresie lub wyrażenia samej woli obywateli w jakiejś kwestii.
Zobacz więcej na temat Inicjatywy:

R – REFERENDUM

Ten najważniejszy instrument polityczny, jest zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnokrajowym poleceniem bezwarunkowego zrealizowania Woli Obywateli, wyrażonej w Wecie lub Inicjatywie bez względu na ilość oddanych w nim głosów.
Zobacz więcej na temat Referendum:

idea działania WIRu

Najlepsze są proste rozwiązania

To prawda, że cała konstytucja wymaga zmiany, jednak jej kluczowym elementem, muszą stać się instrumenty, pozwalające raz na zawsze ukrócić samowolę partii. Dlatego poza innymi zmianami chcemy wprowadzenia do Konstytucji tych trzech prostych instrumentów prawnych, które pozwolą nam na akceptację tylko takich przepisów prawa jakie uznamy za konieczne dla politycznego, i gospodarczego rozwoju naszej Ojczyzny.  Umożliwią one obywatelom zajęcie właściwego miejsca w hierarchii władzy w państwie. Władza zwierzchnia w Polsce będzie rzeczywiście, a nie tylko teoretycznie, należeć do Narodu, zarówno przed wyborami parlamentarnymi, jak i w trakcie kadencji parlamentu.

Konsekwencją tej prostej zmiany będzie niepodważalna już w żaden sposób możliwość wprowadzania kolejnych! Suweren otrzyma potężne narzędzie w postaci referendum, którego już nie będzie można nie ogłosić, lub namówić obywateli do nie uczestniczenia w głosowaniu, bo wynik głosowania będzie wiążący niezależnie od tego ilu wyborców weźmie w nim udział. To będzie narzędzie do zarządzania rządzącymi!

Jak u góry, tak i na dole!

Dla nas WIR to nie tylko zmiana pozwalająca wpływać obywatelom na Sejm i rząd. Dla nas to zdrowa zasada relacji pomiędzy obywatelami a urzędnikami państwowymi. Dlatego dokładnie ta sama zasada ma faktycznie obowiązywać na wszystkich szczeblach sprawowania władzy. Dokładnie te same narzędzia mają służyć mieszkańcom osiedla, gminy czy województwa. Wszędzie obywatele mają mieć to samo prawo do zakwestionowania aktualnego wadliwego stanu rzeczy, zainicjowania własnego rozwiązania i zażądania od właściwych organów administracji państwowej, by wprowadzić obywatelski postulat w życie, dlatego docelowo takie narzędzia muszą być prawnie zagwarantowane na każdym szczeblu struktury administracyjnej państwa.

Chcemy takiego prawa

Z treści tego artykuliku dowiadujecie się nie tylko tego, że Szwajcarzy mają najniższy podatek VAT w Europie, ale również tego, że rząd nie może podatków dowolnie podnosić. Chciał 8,3% a obywatele pozwolili mu na 7,7%. Za takim podatkiem opowiedziało się 53% Szwajcarów w referendum.

Wzorujemy się właśnie na tych rozwiązaniach. Przestaniecie się temu dziwić jak to przeczytacie.

Zainteresowany? Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy

2 myśli w temacie “Co to jest WIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *