Referendum

Referendum jest procedurą głosowania przez osoby do tego uprawnione, w ramach której wyrażają oni swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. Referendum może być ogólnokrajowe lub lokalne. Inicjatorem referendum mogą być władze kraju, władze lokalne, ale co najważniejsze Obywatele uprawnieni do takiego głosowania.

Wynik takiego referendum jest zawsze wiążący dla władz zgodnie z decyzją większości głosujących, bez względu na oddaną w nim ilość głosów.

Referendum z inicjatywy Obywateli

Dążymy także do wprowadzenia do konstytucji referendum bezwzględnie ogłaszanego przez rząd, jeśli Obywatele dla poparcia tego referendum zbiorą odpowiednią liczbę podpisów. Dotyczy to Referendum ogłaszanego jako konsekwencji wykorzystania przez Obywateli Weta Obywatelskiego lub Inicjatywy Obywatelskiej.

Referendum obligatoryjne

Ruch Społeczny WIR dąży do zapisania w konstytucji także Referendum Obligatoryjnego, czyli ogłaszanego bezwzględnie przez Sejm w przypadku:

  1. Zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy parlamentu
  2. Inicjatywy Obywatelskie w sprawie całkowitej zmiany konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  3. Inicjatywy obywatelskie w sprawie częściowej zmiany konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w formie propozycji o ogólnym charakterze, która została odrzucona przez Sejm,
  4. Przystąpienie do organizacji zbiorowego bezpieczeństwa lub do wspólnot ponadnarodowych

Zobacz więcej na temat:

Weta Obywatelskiego

Inicjatywy Obywatelskiej

Referendum w aktualnie funkcjonującym w Polsce porządku prawnym.

Referendum w Szwajcarii – jak to wygląda w praktyce ? Zobacz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *