Weto Obywatelskie

Weto Obywatelskie, to narzędzie polityczne dające obywatelom prawo wyrażenia sprzeciwu wobec istniejących rozwiązań w przepisach prawa uchwalanego przez parlament.

Wnioskodawcy określają swoje zastrzeżenia lub żądanie uchylenia ustawy w całości, wykreślenia z ustawy określonego przepisu, lub wpisanie innego. W przypadku uchylenia całej ustawy obywatele mogą zaproponować także jej własną wersję. Jeżeli rząd napisze swoją, do obiegu prawnego wejdzie ta ustawa, na którą oddano większość głosów.

Weto Obywatelskie daje również obywatelom prawo do ogłoszenia referendum w celu wyrażenia swojej woli wobec:

  • umowy międzynarodowej, która jest bezterminowa i nie przewiduje wypowiedzenia,
  • umowy międzynarodowej, która przewiduje przystąpienie do organizacji międzynarodowych,
  • umowy międzynarodowej, która wprowadza wielostronne ujednolicenie prawa,

Dlaczego Weto Obywatelskie jest takie ważne?

Znaczenie Weta Obywatelskiego polega nie tylko na tym, że parlament musi się liczyć ze zdaniem obywateli, którzy po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów mogą zażądać przeprowadzenia referendum w celu odrzucenia ustawy uchwalonej przez większość sejmową.

Ta kompetencja obywateli powoduje, że zwycięska w wyborach partia polityczna, lub koalicja większościowa MUSI liczyć się ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi, które wprowadziły posłów do parlamentu, bowiem każde z tych ugrupowań, posiadających swoje struktury terenowe, może zainicjować zbieranie podpisów celem wywołania Weta Obywatelskiego dotyczącego uchwalanej ustawy.

Nie można będzie uchwalić ustawy mając w pogardzie inne ugrupowania polityczne, bo jeśli większość sejmowa tak postąpi , to taka ustawa będzie mieć krótki żywot.

Weto obywatelskie wpływa na język debaty sejmowej. Politycy zaczynają używać tzw. języka parlamentarnego. Nie można nazwać konkurenta politycznego zdrajcą, złodziejem, czy inną kanalią, bo w najbliższym czasie trzeba będzie prowadzić z nim negocjacje dotyczące nowej ustawy. Inaczej nie da się uchwalać ustaw, które mają służyć obywatelom.

Weto obywatelskie spowoduje, że partie polityczne posiadające swoich posłów w parlamencie będą musiały dogadać się ze sobą co do składu rządu, podobnie jak musiały to zrobić szwajcarskie partie polityczne.

Szwajcarzy takie porozumienie nazwali „formułą magiczną”. To porozumienie z góry ustala ilu członków rządu powołają poszczególne duże partie polityczne.

Dzięki temu szwajcarski rząd (Rada Federalna) składa się z konkurentów politycznych.

Polskie partie będą musiały zrobić tak samo.

Taki scenariusz działań powinni uwzględnić twórcy nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i podobnie jak Szwajcarzy określić w Konstytucji skład liczbowy przyszłego rządu, aby partie w celu zabezpieczenia żądań swoich zwolenników, nie rozdmuchały tej instytucji ponad potrzeby.

Weto Obywatelskie i rząd składający się z konkurentów politycznych spowoduje w parlamencie zanik podziału na koalicję rządzącą i opozycję.

Ustawy uchwalane przez parlament będą wynikiem konsultacji i kompromisów wszystkich partii politycznych.

Weto Obywatelskie spowoduje, że ustawy uchwalane przez parlament będą służyć obywatelom a nie rządzącym partiom politycznym, bo rządzących partii nie będzie.

Weto Obywatelskie spowoduje zmianę systemu sprawowania władzy. Władza zwierzchnia Narodu stanie się faktem.

Zobacz więcej na temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *