Inne akty prawne

Zamieszczamy tutaj różnego typu Ustawy i Rozporządzenia regulujące aktualny stan prawny dotyczący funkcjonowania w Polsce demokracji bezpośredniej ze szczególnym uwzględnieniem Referendum i Inicjatywy Obywatelskiej.

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

Zgodnie z Art.63.1 tej ustawy:
Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z inicjatywy obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500 000 osób mających prawo udziału w referendum.

Niby cudownie, nareszcie obywatele mogą o czymś postanowić bez potrzeby wychodzenia na manifestacje i domagania się łaskawego rozpatrzenia ich wniosku przez miłościwie nam panujących. Zwróćmy jednak uwagę na początek tego artykułu – Sejm może… – co oznacza, że nie musi! Jak się to ma do art.4 Konstytucji mówiącego o tym, że: “Władzę zwierzchnią w Rzeczpospolitej sprawuje naród”? Gdzie się podziała ta władza zwierzchnia narodu, jeśli 231 posłów może nie uwzględnić żądania 500 000 obywateli o przeprowadzenie referendum?

Przecież ta ustawa jest niezgodna z Konstytucją! – Nikt od 17 lat tego nie widzi?

Nie widzi, bo w Konstytucji tego doprecyzowania nie umieszczono! Byłaby to jawna sprzeczność dwóch konstytucyjnych zapisów! Umieszczono to zatem w ustawie. Porażająca jest perfidia tych, którzy to opracowywali! 

Kodeks wyborczy

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110210112/U/D20110112Lj.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *