Instrumenty prawne w nowej Konstytucji

Oto instrumenty prawne, które naszym zdaniem powinny znaleźć się w nowej Konstytucji

Referendum w wyniku zastosowania:

  1. Inicjatywy obywatelskiej w sprawie całkowitej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Inicjatywy obywatelskiej w sprawie częściowej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  3. Inicjatywy obywatelskiej w sprawie uchwalenia nowej ustawy
  4. Weta obywatelskiego

Referendum z inicjatywy sejmu i inicjatywy prezydenta za zgodą senatu

Inne artykuły niezbędne naszym zdaniem w nowej Konstytucji

  1. Projekty przedstawione narodowi pod głosowanie zostają przyjęte, jeżeli wypowiada się za tym większość głosujących.
  2. Parlamentarzyści do czasu utworzenia Rządu (Rady Ministrów) otrzymują 50% należnej diety poselskiej, senatorskiej. (Artykuł przejściowy.
  3. Trzeba ustalić liczbowy skład Rady Ministrów. Proponuje się 11 osób. (Powinna to być nieparzystna liczba).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *