Słownik pojęć


Demokracja bezpośrednia

To system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie obywateli posiadających prawo wyborcze (plebiscyt, referendum). W odróżnieniu od panującej obecnie w większości państw zachodnich demokracji pośredniej, obywatele mają większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje i na poczynania rządzących.


Demokracja oddolna

To system polityczny, w którym decyzje o rozwiązaniu życiowych problemów podejmowane są poprzez głosowanie z inicjatywy obywateli jak najmniejszych terytorialnych wspólnot międzyludzkich


Subsydiarność

Zasada pomocniczości (subsydiarności, subsydiarność, z łac. subsidium ‘pomoc, wsparcie, siły rezerwowe’) – zasada mówiąca o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. Idea subsydiarności sięga swoimi korzeniami czasów starożytnych, jako zasada jest także ważnym elementem katolickiej nauki społecznej.

Zasadę pomocniczości streszczają zdania: 
Tyle władzy, na ile to konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe
oraz tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe.

Źródło: wikipedia

Gorąco zachęcamy do proponowania w komentarzach kolejnych pojęć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *