Wolni Ludzie

“Z inicjatywy Pana Janusza Zagórskiego tworzony jest e-parlament Wolnych Ludzi na szczeblu krajowym i sejmiki w okręgach wyborczych.

W uzasadnieniu powołania e-parlamentu napisano, że w Polsce jest coraz więcej przebudzonych osób, tworzą się nowe środowiska, grupy, organizacje pro wolnościowe, są też te, które działają od dawna jak np. Ruch Wolnych Ludzi.

Wszyscy potrzebujemy miejsca by wzajemnie się spotkać, wysłuchać, przedyskutować a nawet spierać się o najważniejsze sprawy dla Polski i wreszcie demokratycznie, razem podejmować decyzje co, jak i kiedy robimy.

Napisano również – „Potrzeba nam w praktyce swoistego E-VIR-u”.

Jako Ruch Społeczny WIR uważamy, że każde ugrupowanie polityczne, powinno w swoim programie na pierwszym miejscu posiadać także postulat wpisania do Konstytucji, Weta Obywatelskiego, Inicjatywy Obywatelskiej i wynikającego z nich Referendum!

Jak najbardziej jesteśmy za tym, aby elektronicznie zbierać podpisy poparcia dla ogłoszenia referendum i w nim głosować.

Jak najbardziej potrzebujemy E-WIR-u, jednak pod warunkiem, że będzie funkcjonował w oparciu o WIR wpisany w Konstytucji, bo tylko wtedy nasze głosowania będą miały sens!

Z satysfakcją przyjmujemy fakt, że wśród celów e-parlamentu znajduje się punkt dotyczący podjęcia pracy merytorycznej nad Projektem Nowej Polski, jej nowymi założeniami ustrojowymi.

W związku z tym mamy nadzieję, że nasze drogi się spotkają.

Dlatego będziemy uczestniczyć w pracach sejmików i wspierać Wolnych Ludzi z nadzieją, że w Projekcie Nowej Polski wpisanie do Konstytucji WIRu znajdzie się jako główny postulat programowy.

Wychodzimy z założenia, że upór i determinacja wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do rozwoju świadomości na temat demokracji bezpośredniej są niezwykle cenne i warte poparcia.

Przymus szczepień w Wałbrzychu NIEWAŻNY!

Żródło: wałbrzych24.com

Wojewoda Dolnośląski unieważnił uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha o obowiązkowych szczepieniach dla mieszkańców i osób pracujących w Wałbrzychu. Służby prawne wojewody stwierdziły, że proponowane zapisy są sprzeczne z konstytucją i nie mogą być wdrożone w życie. Więcej dowiesz się tutaj

Ważne, że Wojewoda wykazał kompletną ignorancję radnych i co w przyszłości może spowoduje, że będziemy bardziej się zastanawiać, kogo na te funkcje wybieramy, bo nie każdy się po prostu do tego nadaje.

Warto może zastanowić się, co by było, gdyby w naszym systemie prawnym funkcjonował WIR. Zakładając, że ludzie nie odrzuciliby lockdownów poprzez referendum ogólnokrajowe, Obywatele Wałbrzycha mogliby zastosować weto uchwały na poziomie gminy a następnie odrzucić ją w referendum lokalnym.

Wniosek w sprawie referendum w Karpaczu odrzucony przez Radnych!

37 sesja Rady Miejskiej w Karpaczu

Polecamy każdemu z Państwa powyższy film z obrad Rady Miasta Karpacz. Jest tu pokazane jasno i klarownie dlaczego WIR jest niezbędny a nasze postulaty mają słuszność. Radni odrzucili wniosek Mieszkańców Karpacza o przeprowadzenie referendum lokalnego, lekceważąc całkowicie wolę swoich Wyborców. Odrzucili je ponieważ zgodnie z obecnym stanem prawnym mogą to zrobić. A wystarczyłoby pozbawić radnych takiej możliwości. Wtedy, zgodnie z art 7 Konstytucji wniosek obywateli o referendum nie mógłby być zablokowany. Odzyskajmy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość dzięki WIR.

Ruth Richardson: Kariera polityków nie trwa wiecznie – reformy muszą być utrwalone poprzez idee i instytucje

W dniu 2021.02.23 w odcinku serii “Rozmowy o ludziach i systemach” Jan Kubań rozmawia z nietypowym politykiem: panią Ruth Richardson z Nowej Zelandii.

Ruth wyróżnia się na tle polityków, którzy są u władzy. Przede wszystkim cechuje ją znajomość procesów gospodarczych oraz fakt, że przedkładała interes swego kraju nad swój własny. Dzięki współdziałaniu z Rogerem Douglasem z przeciwstawnego obozu politycznego miała znaczący udział w wyciągnięciu swojej ojczyzny z głębokiej zapaści gospodarczej. Reformy systemy polityczno-społecznego, które wprowadzono 30 lat temu obowiązują do dziś.

Podczas arcyciekawego wywiadu z Ruth możemy się dowiedzieć: jak odróżnić typowego polityka od takiego, któremu rzeczywiście na sercu leży dobro jego kraju i jakie są warunki konieczne, które musi spełniać system gospodarczo-polityczny by nie dochodziło do kryzysów.

Jan Kubań: Z wielką przyjemnością i zaszczytem goszczę dzisiaj Ruth Richardson. Jest ona jednym z moich ulubionych polityków. W zasadzie nie przepadam za politykami, ale według mnie, Ruth z pewnością należy do kategorii polityków wybitnych. Jestem naprawdę zaszczycony, że mogę z Panią porozmawiać. Ruth – witaj.

Ruth Richardson: Dzień dobry, Janie, bardzo dziękuję.

Tak się składa, że wiem co nieco o Polsce. Być może zaskoczy cię fakt, że kiedy Nowa Zelandia wchodziła w okres radykalnych reform, często porównywaliśmy nasz kraj do „polskiej stoczni”. Byliśmy wtedy tak stłamszeni etatyzmem i biurokracją, i tak nieefektywni, że owa analogia do tego, co działo się w owym czasie w polskich stoczniach, stała się jednym z argumentów ukazujących potrzebę zmian.

JK: Czy możesz wyjaśnić, jak do tego doszło? Polska znajdowała się wtedy pod kontrolą Rosji. W związku z tym nasz ówczesny ustrój został nam narzucony siłą,  nie był naszym tworem. Natomiast Nowa Zelandia, zdaje się, wpędziła się w kryzys własnoręcznie – i to w sposób demokratyczny. To bardzo ciekawe jak demokracja sama z siebie może doprowadzić do kompletnej zapaści gospodarczej. Czy możesz opisać przyczyny, które doprowadziły do tej sytuacji? Bo przecież opłakane realia gospodarcze Nowej Zelandii i Polski były identyczne, jednakże oba kraje doszły do nich różnymi ścieżkami.

RR: Bezsprzecznie trzeba przyznać, że ówczesny kryzys stał się praprzyczyną zmiany. Wcześniej nasza polityka opierała się na rozwiązaniach socjalistycznych, na protekcjonizmie i ochronie grup interesu, na programach dotacji państwowych oraz na dogłębnym interwencjonizmie, co w efekcie doprowadziło kraj do technicznego bankructwa. Zapanowało więc poczucie, że koniecznie należy dokonać zmian.

Te zaś stały się realne dzięki dwóm czynnikom:

– dzięki zwolennikom reform wśród polityków, takich jak Sir Roger Douglas i ja,

– a także, co najważniejsze, idei przyświecającej owym reformom – tj. przekonaniu, że, w przeciwieństwie do interwencjonizmu państwowego, wolność i rynek działają, i że jeśli chcemy lepszych rezultatów, to musimy zdecydowanie zliberalizować nasz kraj i gospodarkę.

Tak więc czynnikiem sprawczym pozytywnych zmian było połączenie kryzysu, w postaci kompletnej niewydolności gospodarczej z kampanią na rzecz reform prowadzoną przez środowisko polityczne, urzędnicze oraz kluczowe podmioty prywatne.

Nastąpiła więc pełna zgodność co do konieczności odejścia od naszej etatystycznej przeszłości.

JK: Czy ta inicjatywa wyszła od ciebie i Sir Rogera Douglasa, czy może była to idea wyrażona oddolnie przez społeczeństwo?

RR: Nie, to nie była inicjatywa oddolna. To politycy wzięli sprawy w swoje ręce. Niemniej obywatele również zdawali sobie sprawę, że już dłużej nie da się tak wegetować. Przekonani więc co do rzetelności oraz jakości proponowanych zmian po prostu przystali na naszą wizję reform i ich długofalowych korzyści dla kraju.

W takich sytuacjach zawsze znajdą się grupy, z którymi trzeba się jakoś dogadać. Jednakże my, jako politycy, mieliśmy świadomość, że nie możemy kierować się chęcią objęcia stołka. Dlatego też wraz z Rogerem Douglasem otwarcie głosiliśmy program zmian i radykalnych reform mających odmienić oblicze kraju. Co ciekawe kolejnym czynnikiem wspierającym nasze starania – poza ideą wolności i wolnego rynku – była siła intelektualna w postaci ministerstwa skarbu.

Toteż urzędnicy, którzy pracowali tam przez cały ten okres zastoju, postawili sobie za cel zrozumieć w sposób fundamentalny, jak można by skutecznie zmienić nasze instytucje i politykę tak, aby całkowicie odmienić warunki funkcjonowania w kraju.

Mieliśmy więc z Rogerem Douglasem szczęście, że gdy przyszliśmy z naszymi ideami i zasadami, trafiliśmy na urzędników, którzy podjęli z nami pełną współpracę i nie opierali się zmianom. Jak to mówią: rząd wybiera się jedynie na jakiś czas, a trwałą władzę sprawuje korpus służby cywilnej.

Nasi najwyżsi rangą urzędnicy okazali się ludźmi świetnie poinformowanymi i oświeconymi. To była znakomita współpraca.

JK: A zatem to oni wspierali was w przeprowadzaniu reform, tak?

RR: Nie tylko wspierali, ogłosili nawet swój własny program naprawy.

Mamy u nas zwyczaj, że przed wyborami służba cywilna wstrzymuje pracę i przygotowuje raport dla nowego rządu. W 1994 raporty te były publicznie dostępne dzięki przepisom o jawności informacji. Zawarte w nich rekomendacje dały Rogerowi Douglasowi wiatr w żagle. Dzięki nim mógł bowiem stanowczo określić cele i sposób działania rządu. Realizacja naszej strategii politycznej powiodła się m.in. właśnie dzięki rzetelnej postawie służby cywilnej.

JK: Jak to się zatem stało, że nawiązałaś z Rogerem Douglasem, politykiem z przeciwnej frakcji, tak zgodną współpracę? Zazwyczaj w takich sytuacjach dochodzi tylko do konfliktów.

RR: Cóż, na poziomie makro, był to taki okres w historii gospodarczej Nowej Zelandii, że zapanowała ogólna zgoda co do konieczności wprowadzenia zmian. Był to wówczas powszechnie podzielany pogląd.

Roger Douglas od zawsze reprezentował środowisko lewicowe, socjalistyczne, natomiast ja zawsze byłam zwolenniczką wolnego rynku i nigdy nie zmieniłam poglądów – on, jednak swoje zmienił. Wielu ta współpraca wydawała się absurdalna. Oboje byliśmy przecież filozoficznymi przeciwnikami: on z Partii Pracy, o socjalistycznych korzeniach, a mimo to promuje i realizuje wolnorynkowe reformy.

Z kolei moja konserwatywna, zorientowana na zarządzanie partia dała mi swobodę działania i zaakceptowała projekt radykalnych wolnorynkowych reform. Dziś obie te partie wróciły do swoich sztandarowych poglądów.

Trafiliśmy po prostu na moment w naszej historii polityczno-gospodarczej, kiedy to okazała się możliwa bardzo radykalna reforma, diametralnie zmieniająca warunki funkcjonowania kraju, a także, co uważam za ważniejsze, umożliwiła zreformowanie instytucji państwa.

Kwestia instytucji, jak bank centralny, podmioty finansowe, czy sądy, jest niezwykle ważna. Mają one kluczowe znaczenie w kontekście długotrwałego utrzymywania zasad wprowadzonych przez nasze reformy, a w rezultacie – płynących z nich korzyści.

JK: Jeśli więc w Polsce bank centralny blisko współpracuje z politykami, popierającymi politykę dodruku pieniądza, to według mnie jest to bardzo zła sytuacja.

RR: Tak, bo ostatecznie prowadzi do wypaczenia roli banku centralnego.

Jednym z filarów naszej reorganizacji instytucjonalnej na poziomie makro było, aby bank centralny stał się niezależny, ale i odpowiedzialny. Pierwsze, co zrobiłam tuż po objęciu teki ministra finansów, było spisanie dokumentu określającego cele i warunki działania prezesa banku centralnego. Zostało to zapisane w jego umowie o pracę. „Twoją misją jest utrzymywanie inflacji na poziomie 0-2 proc., z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych, takich jak na przykład poważny krach na rynku ropy. I jest pan osobiście odpowiedzialny za trzymanie się owych wytycznych”.

Ustanowienie tego typu ram instytucjonalnych okazało się z czasem kluczowe. W podobny sposób zajęłam się finansami innych instytucji publicznych. Moja ustawa o odpowiedzialności finansowej wprowadziła kompletnie nowe zasady dotyczące rzetelnej księgowości, zarządzania aktywami i budżetowania. Chodziło o to, by uwzględniać nie tylko gotówkę, lecz także aktywa i pasywa.

Współpraca tych podmiotów z bankiem centralnym pozwoliła utrzymać naszą gospodarkę w dobrej kondycji, o czym świadczy choćby wczorajszy raport Standard & Poor’s, w którym Nowej Zelandii, jako jedynemu państwu na świecie, zwiększono w dobie pandemii rating kredytowy do poziomu AAA.

Przeczytam fragment, który pokazuje zasadność wprowadzonych przez nas reform, na które, powtórzę to, złożyły się: idea wolności i instytucje zapewniające trwałość wprowadzonych zmian. Z racji bowiem tego, że kariera polityczna jednostek nie trwa wiecznie, reformy nie mogą opierać się wyłącznie na politykach i muszą być utrwalone poprzez idee i instytucje.

Tak więc raport Standard & Poor’s stwierdza: “Stabilność warunków instytucjonalnych i działalności rządu Nowej Zelandii są kluczowym czynnikiem wpływającym na rating suwerenny tego kraju”.

S&P dość obszernie chwali sposób, w jaki Nowa Zelandia utrzymuje niezależność monetarną oraz nasze “instytucje sprzyjające zdecydowanym działaniom w ramach polityki krajowej”. Widać zatem wyraźnie, że pomimo upływu 30 lat reformy nadal są skuteczne i przynoszą owoce.

JK: Stworzyliście zatem stabilny system. Jestem inżynierem i przez 10 lat pracowałem jako biocybernetyk. Zajmowaliśmy się opracowywaniem systemów, w których zachodziłyby pożądane przez nas procesy. Myślę więc, że waszym głównym osiągnięciem było wprowadzenie dalekosiężnych reform. Tak to ujął w tytule swej książki Bill Frezza: „Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami, czyli Nowozelandzkie dalekosiężne reformy antyetatystyczne”. Książki dostępnej również po polsku, została bowiem kilka lat temu przetłumaczona i wydana przez PAFERE.

Powiedziałbym więc, że wprowadziliście w kraju stabilny system, który oferuje ludziom dobre warunki do rozwiązywania problemów. Kiedy rządzi się krajem, napotyka się mnóstwo problemów, a wasz system wykazuje się stabilnością i długotrwałą efektywnością.

RR: Muszę jednak nadmienić, że w wyniku naszych radykalnych reform społeczeństwo Nowej Zelandii zaczęło zastanawiać się, czy nasz system wyborczy sprzyja skutecznemu osiąganiu konsensusu politycznego. Byliśmy bowiem postrzegani z Rogerem Douglasem jako oddział szturmowy, który zaaplikował krajowi swoistą terapię szokową.

Niezależnie więc od tego, że przez 30 lat struktura i idea przyświecająca reformom pozostały nienaruszone i stabilne, pojawił się pogląd, że potrzeba nam bardziej reprezentacyjnego systemu wyborczego. Dlatego też, na zasadzie demokracji bezpośredniej, zorganizowaliśmy dwa referenda. Kiedy odchodziłam ze stanowiska, Nowa Zelandia przeszła na system większościowo-proporcjonalny w stylu niemieckim.

Od 1996 działa u nas system proporcjonalny, w którym połowa miejsc w parlamencie przypada reprezentantom z okręgów lokalnych, a druga połowa – z list partyjnych. O ostatecznie o składzie parlamentu decydują głosy oddawane na partie.

Razem z nastaniem tego systemu zmieniły się warunki polityczne. Dla naszych reform to dobrze, ponieważ trudniej jest je cofnąć. To jest plus, minusem stała się natomiast trudność osiągania konsensusu politycznego.

Dopiero teraz od 1996 udało się utworzyć rząd, a wybory mamy co trzy lata. Jest to pierwszy rząd, który jest w stanie rządzić samodzielnie. Moim zdaniem rządzenie w ramach koalicji doprowadziło do obniżenia jakości procesów decyzyjnych i polityki krajowej.

Jestem pewna, że gdyby ten system wyborczy obowiązywał w latach 80., nie wprowadzilibyśmy naszych „złotych” reform [Ruth Richardson używa określenia “gold standard” do podstawowych zasad wolnościowych, którymi się kierowała: 1. wolności osobistej 2. prawa własności i 3. Zasady dobrowolnej wymiany handlowej – przyp.]. Musielibyśmy bowiem zabiegać o zgodę koalicji, a to oznaczałoby liczne ustępstwa i kompromisy. A jaki niby kompromis jest możliwy w kwestii niezależności banku centralnego? Albo jest on niezależny, albo nie.

Na czym miałby polegać kompromis w kwestii gospodarnego zarządzania długiem lub odpowiedzialnego zarządzania finansami publicznymi? Większość zgodziłaby się zapewne ze mną, że działaliśmy wtedy w warunkach składających się z systemu wyborczego, kryzysu, orędowników zmian, idei i instytucji. I ten właśnie zbieg tych wszystkich czynników w latach 80. i 90., zaowocowały całkowitą korektą kursu politycznego Nowej Zelandii. A teraz nawet pomimo nowego sytemu wyborczego tych zmian nie cofnięto.

JK: W którym roku wprowadzono ten nowy system wyborczy?

RR: Otóż mieliśmy dwa referenda na zasadzie demokracji bezpośredniej, którą ty Janie tak się fascynujesz.

W 1993 zadano pytanie: “Czy chcesz zmiany?”. Drugie natomiast brzmiało: “Jeśli tak, to na co?”. I tak, niewielką przewagą głosów, wybrano system większościowo-proporcjonalny.

JK: Czy twoim zdaniem jest on na tyle dobry, by można było doradzić wprowadzenie go np. w Polsce?

RR: Nie, z racji charakteru jego funkcjonowania. Jest to system przedstawicielskiego zarządu państwem. Dla mnie zarząd taki oznacza ocenę jakości warunków realizowania polityki i jeśli potrzebna jest poważna reforma, to należy przeznaczyć na ten cel swój cały polityczny kapitał.

Tak właśnie działał nasz brytyjski system większości względnej – aż do 1996. Natomiast w systemie proporcjonalnym wahadło przechyla się w stronę przedstawicielstwa, co oznacza, że decyzje zapadają w liczniejszym i bardziej różnorodnym gronie.

Wielu polityków nie ma odwagi, by podjąć odpowiednio radykalne reformy. Wielu działa wyłącznie w swoim własnym interesie. Większości z nich zależy tylko na utrzymaniu koalicji, zachowaniu status quo, nie wychylaniu się i, w ostateczności, na reelekcji – czyli na typowych celach politycznych. Jeśli zależy wam na poważnych reformach, to  nie polecam systemu proporcjonalnego, jeśli zależy wam na poważnych reformach.

Nam, po prostu poszczęściło się, że mogliśmy wykorzystać poprzedni system do przeprowadzenia tak istotnych zmian, oraz że w ramach nowego systemu nie powołano koalicji dążącej do ich cofnięcia. Tak więc nasze instytucje przetrwały próbę czasu nawet w nowym systemie wyborczym.

JK: Jaki zatem system wyborczy doradziłabyś, jeżeli miałabyś do czynienia z bardzo źle zarządzanym krajem? Od jakich reform powinno się zacząć? Od zmiany systemu wyborczego?

RR: Nie, powiedziałabym nawet, że aktualny system wyborczy i wybrani politycy – zabrzmi to zapewnie radykalnie – oba te czynniki mają w moim odczuciu znaczenie drugorzędne.

Kwestia podstawowa to instytucje i procedury działające w danym kraju.

JK: Jak zatem tego dokonać, bo przecież instytucje państwowe są zależne od polityków?

RR: W naszym wypadku zaczęliśmy od odpolitycznienia wielu decyzji.

Jako minister finansów w starym systemie mogłam decydować o całokształcie polityki monetarnej. Gdyby więc zależało mi na reelekcji, mogłabym po prostu zwiększyć podaż pieniądza. Ludzie poczuliby się lepiej, zagłosowali na mnie, a dopiero potem przyszedłby kac. Tak więc odebraliśmy partiom bezpośredni dostęp do kluczowych narzędzi.

Gdybym miała wskazać najważniejszą reformę, to byłoby uniezależnienie banku centralnego i wprowadzenie zasady odpowiedzialności w zarządzaniu finansami. Obie te kwestie muszą obowiązywać niezależnie od tego, kto rządzi.

Ustanowienie właściwego systemu księgowania uwzględniającego wszystkie zasoby państwa: aktywa, pasywa i gotówkę. Większość państw budżetuje wyłącznie w oparciu o gotówkę – a to jest niedorzeczne. Aktywa i narastające zaległe zobowiązania są naprawdę ważną rzeczą. Zwłaszcza w krajach, gdzie państwo jest właścicielem wielu takich aktywów. Dlatego, jeśli chcemy uzyskać jak najlepsze rezultaty, musimy wiedzieć, czym w rzeczywistości dysponujemy.

Podjęliśmy więc dwie reformy sektora publicznego:

– wprowadzenie zasady memoriałowej w księgowaniu, zapożyczonej z sektora prywatnego, tak aby na jej podstawie sporządzano zarówno raporty, jak i projekty budżetowe;

– zmieniliśmy system zatrudniania urzędników państwowych – teraz pracują na kontraktach i nie sprawują funkcji dożywotnio.

Wydaliśmy jasne polecenie, aby budżety projektowane były na podstawie kosztów, a nie przychodów. Wszelkie zadania realizowane są na zasadzie kontraktu, a ich wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność. Tak więc przekształciliśmy cały proces budżetowania.

Dwie ważne zmiany dotknęły też sektor prywatny. Pierwszą było uwolnienie rynku. Nowa Zelandia, podobnie jak Polska, jest bardzo małym krajem. Musimy być całkowicie otwarci na handel międzynarodowy, aby utrzymać nasz poziom życia. Nasze społeczeństwo nie jest na tyle duże, by wytworzyć bogactwo we własnym zakresie. Dlatego szukamy okazji do uczestnictwa w wolnym handlu, gdzie tylko się da.

Jeśli przeanalizujesz dowolny projekt wolnego handlu na świecie, to Nowa Zelandia będzie prawdopodobnie jednym z pierwszych jego uczestników lub inicjatorem. Przykładem tego jest chociażby Partnerstwo Transpacyficzne. Powodem, dla którego podejmujemy takie działania, jest fakt, że dzięki większej swobodzie handlu możemy lepiej korzystać z przewagi komparatywnej. Dlatego tak istotne było uwolnienie rynków w sektorze prywatnym.

A temu towarzyszyła druga reforma – reforma dotycząca rynku pracy. Chodziło o to, by ludzie uzyskali swobodę podejmowania pracy; aby była to kwestia wyłącznie między pracodawcą i pracownikiem. Tylko te dwa podmioty – żadnych związków zawodowych! Wszak ostatecznie jest to tylko umowa między pracodawcą i pracownikiem. Umowa taka powinna sprowadzać się wyłącznie do określenia charakteru pracy, wartości wytwarzanej oraz wynagrodzenia przyznawanego pracownikowi.

Te uzupełniające się nawzajem reformy sektora publicznego i prywatnego były tym, co odmieniło warunki funkcjonowania naszego kraju. Nasi następcy wchodzili już zatem w całkiem nowe środowisko, w którym ograniczają ich ustanowione przez nas mechanizmy równowagi politycznej.

Podsumowując – aby dokonać przełomowych reform, politycy również są potrzebni. Sami tego doświadczyliście jako Polacy. Konieczny jest wybór przywódców, których jedynym programem będzie zmiana. Ważne jest też, by nie zmarnować kapitału politycznego na reformy, które szybko upadną lub są nierzetelnie zaprojektowane. Spójność naszych reform opierała się na jednoczesnej zmianie polityki finansowej i monetarnej oraz uwolnieniu rynków.

Połączenie tych rzeczy pozwoliło nam uzyskać realną jakość. Nie bez znaczenia był też ów krytyczny moment w historii, dający nam możliwość przeprowadzenia reform opartych na trzech podstawowych zasadach wolnościowych, które, owszem, wymagały również woli politycznej.

Te czynniki trwale odmieniły debatę publiczną w Nowej Zelandii. Żadna partia nie poszłaby dziś do wyborów z wydawania publicznych pieniędzy na lewo i prawo.

JK: Jak to się niestety dzieje w Polsce…

Bardzo ci dziękuję za tę krótką prezentację przeprowadzonych przez was reform. Chciałbym teraz dowiedzieć się czegoś o tobie i twojej przeszłości. Czy od zawsze marzyłaś, by zostać politykiem? Czy może zaczęło się to w szkole, skąd ten pomysł?

RR: Muszę przyznać, że mam to w genach. Mój pradziadek był politykiem. Moja babcia, jego córka, była działaczką polityczną – podobnie jak mój ojciec. Te dwa pokolenia nie pełniły jednak żadnych funkcji publicznych. Dorastałam więc w typowej nowozelandzkiej rodzinie farmerskiej. Nowozelandzcy farmerzy różnią się od innych tym, że są wolnorynkowcami. Wychowałam się więc w środowisku nacechowanym przedsiębiorczością, ideą wolnego rynku i pewnych tradycji politycznych.

O podjęciu kariery politycznej zdecydowałam w wieku 15 lat, czyli już w szkole średniej. Jestem też zagorzałą feministką. Moim zdaniem wolny rynek i feminizm idą ze sobą w parze. Chodzi bowiem o możliwości. O bycie wolnym od ograniczeń narzucanych przez ustrój, o możliwość działania wedle własnego uznania niezależnie od innych. Nikt nie powinien być ograniczany przez ustrój polityczny czy z racji płci.

W moich oczach Nowa Zelandia była mocno uprzedzona wobec kobiet. Byłam dopiero osiemnastą kobietą w parlamencie w ciągu 100 lat od wprowadzenia równego prawa głosu. W tym czasie do parlamentu dostało się tylko 18 kobiet. Byłam więc zdeterminowana, by przełamać również i tę tendencję.

Jako wolnorynkowiec widziałam, że kraj schodzi na psy i chciałam temu zapobiec. Z racji wychowania zamierzałam jednak zostać ministrem rolnictwa. Ukończyłam prawo, pracowałam też dla związku farmerów. Taką drogę kariery sobie zakładałam. Jednak z racji kluczowego znaczenia rolnictwa dla naszej gospodarki przyszło mi na myśl, że powinnam raczej zostać ministrem finansów, ponieważ wtedy miałabym wpływ na całą gospodarkę, włącznie z rolnictwem.

Tak więc wyznaczyłam sobie ten cel bardzo wcześnie. Miałam to szczęście, że wspierała mnie rodzina. Słuchałam rad, ukończyłam prawo, ponieważ to przydatne narzędzie. Przez 3 lata pracowałam w ministerstwie, aby zapoznać się z działaniem systemu i dać się poznać jako młoda agitatorka.

Starałam się też dość strategicznie podchodzić do wyborców, których reprezentowałam. Wiedziałam bowiem, że z polityką jest jak ze szklanką wody: codziennie konsumujesz swój kapitał polityczny, a robić możesz coś dobrego albo złego. Mi zależało na dobru kraju.

Tak więc w wieku 30 lat zaczęłam działalność w parlamencie.

JK: A czy pamiętasz wydarzenia, które moglibyśmy określić jako kamienie milowe twojej kariery politycznej?

RR: Tak, było ich kilka. Przede wszystkim było to zyskanie ogólnokrajowej rozpoznawalności jako osoba znająca się na rzeczy i zdecydowanie popierająca radykalne reformy.

Za taką osobę uchodziłam jeszcze przed karierą w parlamencie, głównie w kręgach farmerskich i feministycznych. Zanim dostałam się do parlamentu, kandydowałam trzykrotnie. Po raz pierwszy w wieku 23 lat. Tak więc to wymagało wytrwałości.

Kiedy już uzyskałam bardzo bezpieczny mandat o konserwatywnym profilu, pierwszym moim znaczącym posunięciem było wprowadzenie jawności działań rządu.

Jako zwolennik demokracji bezpośredniej, doskonale rozumiesz, że ludzie mogą podejmować dobre decyzje tylko, jeśli są dobrze poinformowani. Wybrano mnie w 1991, a rok później zasiadałam już w komisji, która opracowywała ustawę o jawności działań rządu.

Był to dla mnie ważny kamień milowy. Rok 1992. Innym momentem przełomowym było to, że jako druga w historii parlamentarzystka urodziłam dwoje dzieci, w 1993. Było to dla mnie ważne, by pokazać, że można godzić wysoką funkcję społeczną z udanym życiem rodzinnym, a także z byciem matką. Chociaż to mój mąż zbiera laury za bycie ulubionym rodzicem.

Przejdźmy do kolejnego kamienia milowego. Kiedy Roger Douglas został ministrem, moja partia przegrała wybory. A byliśmy partią, która rządziła częściej, co było niejako regułą. Stwierdziłam wtedy, że jeśli chcemy mieć realną siłę jako opozycja, musimy mieć gotowy konkretny program i rozwiązania. Dlatego też kolejnym momentem przełomowym było wykorzystanie czasu w opozycji, aby:

– uzyskać stanowisko ministra finansów w gabinecie cieni i

– kontrolować program realizowany przez rząd.

Obserwowałam więc poczynania Rogera Douglasa i starałam się dostrzec to, czego nie realizował w pełni. Zazwyczaj, jak wspomniałeś, partie zwalczają się jak ogień i woda. Ja natomiast chwaliłam jego reformy i jednocześnie mówiłam, że nie idą dość daleko. Była to całkiem podstępna taktyka.

Zdołałam też przekonać moją partię, że gdy wrócimy do naszych starych haseł, to zostaniemy pokonani jak w 1987. W 1990 wykorzystałam sytuację, by napisać program naszej partii i pod koniec roku wygraliśmy z niewielką przewagą.

Realizacja podstawowych założeń tego programu zajęła tylko 6 tygodni. Powodem, dla którego tak szybko się to udało, było to, że przygotowaliśmy sobie grunt do pracy jeszcze jako opozycja. To był mój najważniejszy kamień milowy.

Jako były minister finansów jestem najbardziej dumna z dwóch rzeczy: jesteśmy pierwszym państwem, które oprało finanse publiczne na księgowości memoriałowej – czyli coś, czego nikt wcześniej nie próbował. A w 1994, ustanowiliśmy zasady odpowiedzialności w finansach.

To, że tak wiele dzisiejszych zasad w sferze finansów publicznych nie działa, spowodowane jest tym, iż nie obejmują one całości aktywów należących do państwa. Są zbyt uproszczone, podczas gdy nasze cechuje pełne podejście.

Tak więc wdrożenie tych zasad na koniec mojego urzędowania było czymś naprawdę znaczącym. Mogłabym tak wymieniać te dokonania niczym odznaczenia honorowe. Wprowadzenie tych zasad kosztowało mnie resztki mojego kapitału politycznego.

JK: A czym zajmujesz się obecnie, z tego, co wiem, to prowadzisz firmę? Czy robisz to dla czystej przyjemności?

RR: W tej chwili mogę stwierdzić, że spędziłam już tyle samo lat w sektorze prywatnym, ile spędziłam w polityce. Według mojej osobistej filozofii w życiu są trzy ważne cele do osiągnięcia:

– działalność na rzecz kraju, czyli moja praca jako minister i radykalny reformator;

– działalność gospodarcza, na której skupiam się obecnie;

– i podstawa tego wszystkiego, czyli rodzina.

Tak więc przez ostatnie 25 lat pełniłam głównie funkcje kierownicze w spółkach prywatnych. Zajmowałam się rozbudową ich bazy majątkowej – zarówno z myślą o udziałowcach, ale i o kraju jako całości. Wynika to z tego, że minister finansów nie dysponuje własnymi pieniędzmi. Ma tylko to, co pożyczy od wierzycieli lub zabierze w podatkach.

Dlatego też rozbudowa bazy majątkowej jest dla mnie tak ważna. Od połowy lat 80. zajmowałam się też dość obszernie niezależnym doradztwem innym państwom, które, tak jak ty, widziały nasze doświadczenia i chciały je zrozumieć, tak aby we własnym kontekście kulturowym skopiować nasze idee i instytucje, i cieszyć się ich pozytywnymi rezultatami.

JK: Bardzo, bardzo ci dziękuję za ten niezwykle interesujący wywiad.

Więcej na temat Ruth Richardson i jej wielkiego osiągnięcia dokonanego wraz z sir Rogerem Douglasem można przeczytać w wydanej przez Fundację PAFERE książce „Jak uchronić demokrację przed… demokratycznie wybranymi politykami, czyli Nowozelandzkie reformy antyetatystyczne”, której autorem jest Bill Freeza. Jednym z jej bardzo ciekawych wątków jest szczegółowe omówienie warunków koniecznych do osiągnięcia przez kraj sukcesu polityczno-społeczno-gospodarczego.

Inicjatywa obywatelska w aktualnych warunkach prawnych

Ta inicjatywa pokazuje jak bardzo potrzebny jest WIR w Konstytucji, bo nawet w aktualnych warunkach prawnych Polacy mobilizują się i występują z inicjatywą obywatelską.

Widać jak bardzo pragniemy normalnego państwa, gdzie wola obywateli będzie wartością najwyższą.

Gdybyśmy mieli w konstytucji WIR, tej inicjatywy sejm nie mógłby odrzucić. Musiałoby odbyć się w tej sprawie referendum i obywatele podczas głosowania zdecydowaliby o istnieniu zaproponowanej ustawy.

Inicjatorzy wiedzą , że stracą kontrolę nad swoją inicjatywą, kiedy wraz z podpisami przekażą ją Marszałkowi Sejmu. Sejm może z nią postąpić tak, jak ma w zwyczaju – odeśle ją na śmietnik historii po pierwszym czytaniu. Jeśli oczywiście dojdzie do pierwszego czytania.

Mimo trudności jakie napotykamy nie odstrasza to jednak naszych Rodaków rozsianych po całym świecie. Skrzyknęli się razem i inicjują.

Brawo inicjatorzy. Niech WAM się uda! W miarę naszych możliwości będziemy Was wspierać i pomagać.

Treść inicjatywy, druk listy poparcia, a na druku adres wysyłki jest tutaj

Koronawirus. Polska wprowadzi paszporty szczepień? Minister zapowiada

Zobacz artykuł

Autor komentarza MP

Minister Konrad Szymański zapowiedział, że „Polska zdecydowanie popiera” wprowadzenie paszportu szczepień. Taka wypowiedź to naszym zdaniem wyraz głębokiej arogancji.

Pan minister nie jest „Polską”, zgodnie z Art. 4 obowiązującej Konstytucji, władza należy do Narodu.

Takie nastawienie Pana Szymańskiego doskonale obrazuje jednak problem z jakim mamy do czynienia jeśli chodzi o demokrację w naszym kraju. Rządzący traktują Polskę, jako swój prywatny folwark, a obywatele nie mają nad ich poczynaniami dostatecznej kontroli. Już od roku rząd Prawa i Sprawiedliwości ogranicza życie społeczne i gospodarcze w kraju za pomocą rozporządzeń pomimo, że nie ma prawa tego robić i powtarzają to pisowi wszyscy, potwierdzają to wyroki sądów w sprawach „maseczkowych”.

Przykładów tzw. „pisowskiej szkoły prawa” jest oczywiście więcej (ułaskawienie bez wyroku, manipulacje przy Trybunale Konstytucyjnym, manipulacje przy przepisach o KRS i Sądzie Najwyższym, nowe podatki wprowadzane jako „opłaty” i wiele innych), my jednak skupmy się w tym miejscu na paszportach szczepień. Ruch WIR zwraca uwagę na artykuł 32 obowiązującej Konstytucji:

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Wprowadzenie paszportu szczepień doprowadzi do tego, że tylko osoby, które się zaszczepiły uzyskają określone prawa, jak na przykład prawo do przekraczania granicy. Jakże pogodzić paszport szczepień z zakazem dyskryminacji, który gwarantuje nam Konstytucja RP? Nie da się. W żaden sposób.

Ruch WIR zmierza do tego, aby przywrócić kontrolę obywatelom. Poprzez wprowadzenie weta obywatelskiego, można byłoby na przykład zablokować wprowadzenie paszportów szczepień w Polsce, w momencie gdy już pojawi się odpowiednia ustawa… a przepraszamy rozporządzenie, które będzie tego dotyczyć.

Odzyskajmy kontrolę nad naszym krajem dzięki WIR!

Referendum w Karpaczu. Organizatorzy składają petycję

Źródło: money.pl – oprac. WZI |17.02.2021 11:37

Mieszkańcy Karpacza zebrali podpisy pod petycją o referendum w sprawie przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Zamierzają złożyć ją w czwartek.

“Czy zgadzasz się na respektowanie nakazów, zakazów i ograniczeń praw i wolności obywatelskich wprowadzonych wbrew ustawom i Konstytucji RP poprzez rozporządzenia Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii?”

– to pytanie, jakie ma być zawarte w referendum.

Mieszkańcom udało się zebrać 650 podpisów. W czwartek petycja ma zostać dostarczona do burmistrza Karpacza.

Jak podkreśla z kolei Wojciech Rynglewski, jeden z pomysłodawców referendum, akcja nie jest wymierzona w lokalne władze, ale w rząd i jest ona formą obywatelskiego nieposłuszeństwa.

– Chcemy zapytać, czy mieszkańcy zamierzają dostosowywać się do bezprawnych obostrzeń – mówi Ryngwelski. – Jeśli referendum uda się zorganizować i mieszkańcy powiedzą jasno, że zamierzają przestrzegać konstytucji, a nie przepisów wydanych z naruszeniem prawa, to będzie to dla nas sygnał, że stoimy po stronie praworządności.

Od petycji do organizacji referendum jeszcze daleka droga. Najpierw wniosek musi zostać przedstawiony na posiedzeniu rady miejskiej, a następnie przegłosowany.

Tymczasem przedsiębiorcy w Karpaczu wciąż mocno odczuwają skutki lockdownu.

Co prawda rząd poluzował część obostrzeń i zezwolił m.in. na otwarcie stoków narciarskich czy hoteli, ale lokale gastronomiczne wciąż mogą działać wyłącznie w formule na wynos.

Przedsiębiorcy w Karpaczu, nie czekając na zdjęcie lockdownu, już zaczęli otwierać swoje lokale, wbrew obostrzeniom.

– Nikt, kto przyjedzie do Karpacza, nie będzie spał pod mostem ani nie będzie głodny – mówi Ryngwelski. – Kontrole policji i sanepidu oczywiście są, ale służby stają na wysokości zadania i nie słyszałem o żadnym przypadku rażących naruszeń prawa przez funkcjonariuszy.

W Karpaczu będzie referendum.

Źródło: money.pl/gospodarka/ opracowała: Katarzyna Bartman – 05.01.2021 7:51

Turystyka. W Karpaczu będzie referendum. Mieszkańcy nie chcą sanitarnych ograniczeń.

Mieszkańcy Karpacza zbierają podpisy pod referendum. Dotyczy ono respektowania rządowych nakazów i zakazów związanych z koronawirusem. Domagają się od rządu poluzowania restrykcji i jasnej informacji, czy po 17 stycznia będą mogli otworzyć swoje obiekty.

Turystyka. W Karpaczu będzie referendum. Mieszkańcy nie chcą sanitarnych ograniczeń
Karpacz cierpi przez brak turystów (EASTNEWS, Rafal JABLONSKI)

Na pomysł zorganizowania referendum w sprawie reżimu sanitarnego wpadli mieszkańcy Karpacza. Do ich inicjatywy dołączył burmistrz miasta. Sprawę opisali dziennikarze Wyborcza.pl.

“Czy zgadzasz się na respektowanie nakazów, zakazów i ograniczeń praw i wolności obywatelskich wprowadzonych wbrew ustawom i Konstytucji RP poprzez rozporządzenia Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii?” – to jedno z pytań, jakie ma być zawarte w referendum.

Burmistrz miasta Radosław Jęcka przekonuje, że determinacja mieszkańców regionu, którzy utrzymują się głównie dzięki turystom, jest w tej chwili bardzo duża.

Referendum jest według niego formą protestu przeciwko m.in. sposobowi, w jaki rząd wdraża ograniczenia pandemiczne. Odbywa się to praktycznie z dnia na dzień, gdzie trudno mówić o jakimkolwiek planowaniu.

Jak podkreśla z kolei Wojciech Rynglewski, pełnomocnik referendum, akcja nie jest wymierzona w lokalne władze, ale w rząd i jest ona formą obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Przedsiębiorcy zebrali już ponad 500 wymaganych do referendum podpisów i nadal je zbierają.

Władze samorządowe solidaryzują się z przedsiębiorcami. Jak podkreślają, najgorsza jest dla wszystkich niepewność jutra.

– Oczekujemy, że do 17 stycznia rząd przedstawi harmonogram działań otwarcia turystki zimowej. Nasi przedsiębiorcy nadal nie wiedzą, czy naśnieżać stoki, czy nie. Inwestować dalej czy nie – mówił w Wyborczej.pl Roman Krupa, wójt Kościeliska.

Przedsiębiorcy i samorządowcy oczekują nie tylko korekt tarczy 6.0, która nie uwzględnia wielu działalności gospodarczych (m.in. pensjonatów, hoteli czy restauracji), ale również wyklucza pomoc dla właścicieli wyciągów – ci nie mogą wykazać strat w swoich przychodach za okres ubiegłorocznej wczesnej jesieni, gdyż wtedy ich obiekty były nieczynne.

Przedsiębiorcy z gmin górskich domagają się ponadto przedłużenia zwolnień ze składek ZUS od listopada do stycznia i rekompensat dla samorządów.

Te równie mocno jak firmy odczuły utratę wpływów m.in. z opłaty targowej.

Jak informowaliśmy w money.pl, strata ta ma być zrekompensowana przez rząd w wysokości dochodów z tej opłaty osiągniętych przez gminę w 2019 r.

Pieniądze będą wypłacane z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Według MRPiT łączny koszt rekompensaty wyniesie do 139 mln zł.

Przeczytaj artykuł o funkcjonowaniu referendów w Polsce.